vodotěsné standardy

Vodotěsnost produktů Aquapac, tzn. schopnost pouzder odolávat působení vody a vlhkosti, je definována podle mezinárodního standardu v osmistupňové stupnici IPX:

standard IPX8

IPX8: „Protected against water submersion”, odolné proti potápění ve vodě. Produkt je určen pro nepřetržité potápění ve vodě a je spolehlivě chráněn pro potopení až do hloubky 5m pod vodní hladinu po dobu 1 hodiny.

zobrazit příslušné produkty...

standard IPX7

IPX7: „Protected against water immersion”, odolné proti krátkodobému ponoření do vody. Produkt je chráněn proti krátkodobému ponoření do vody až do hloubky 1m pod vodní hladinu po dobu 5 sekund.

zobrazit příslušné produkty...

standard IPX6

IPX6: „Protected against heavy seas”, odolné proti silnému proudu stříkající vody. Stříkající vodou se rozumí vodní proud dopadající ze všech možných úhlů a tryskající z 12,5mm širokého ústí hadice s průtokem 100 litrů za minutu a tlakem 100kN/m2. Testováno po dobu 3 minut a na vzdálenost 3 metrů.

zobrazit příslušné produkty...

standard IPX5

IPX5: „Protected against water jets”, odolné proti stříkající vodě. Stříkající vodou se rozumí vodní proud dopadající ze všech možných úhlů a tryskající z 6,3mm širokého ústí hadice s průtokem 12,5 litrů za minutu a tlakem 30kN/m2. Testováno po dobu 3 minut a na vzdálenost 3 metrů.


standard IPX4
IPX4: „Protected against splashing water”, odolné proti pocákání. Jde de facto o totéž jako stupeň IPX3 (viz níže), jen s tím rozdílem, že voda může dopadat ze všech možných úhlů.
standard IPX3

IPX3: „Protected against spraying water”, odolné proti pokropení. Pokropením se míní voda dopadající ve svislém směru v rozmezí až 60 stupňů, v úhrnném množství 10 litrů za minutu a tlaku 80-100kN/m2. Testováno po dobu 5 minut.

zobrazit příslušné produkty...

standard IPX2
IPX2: „Protected against falling water when tilted up to 15 degrees”, odolné proti dešti a padající vodě při náklonu 15 stupňů. Totéž jako stupeň IPX1 (viz níže), jen s tím rozdílem, že přístroj je testován ve čtyřech polohách daných vychýlením o 15 stupňů v obou směrech oproti běžné provozní poloze.
standard IPX1
IPX1: „Protected against falling water”, odolné proti dešti. Odpovídá dešťovým srážkám v úhrnném množství 3-5mm za minutu a celkové délce trvání 10 minut. Přístroj je testován v běžné provozní poloze.
standard IPX0 IPX0: „No protection”, žádná ochrana. Tyto produkty nejsou odolné proti vodě ani jakémukoliv stupni vlhkosti.

testovací nádržTestování vodotěsnosti

Všechny produkty značky Aquapac procházejí náročnými testy podle mezinárodního průmyslového standardu IEC 60529 a jsou testovány nezávislými institucemi (Engineering Research Centre, Imperial College, London).

Společnost Aquapac klade velký důraz na bezpečnost svých výrobků a na dobré jméno značky. Své produkty testuje již během výroby na vlastních specializovaných zařízeních.

Výše uvedená označení mezinárodních vodotěsných standardů mají svou obdobu v japonských standardech označených JIS. IPX8 definuje tutéž kategorii produktů jako JIS8.

Košík neobsahuje žádné zboží...